thijs Sphinxtaxi - sphinx_jobs

ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Taxichauffeur is een zelfstandig beroep. Meestal voert u het werk alleen uit, maar u bent wel werknemer in een bedrijf.
De taxichauffeur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rit en het tevreden stellen van de klant.

COMPLEXITEIT
De taxichauffeur moet flexibel zijn. U moet kunnen omgaan met zoveel verschillende mensen, met verschillende reismotieven.
Dit is de meest complicerende factor van het beroep. De toenemende drukte op het wegennet maakt het er ook niet gemak-
kelijker op. Het grote aantal rotondes, verkeerstafels en verkeersdrempels vergemakkelijken het comfortabel rijden met ver-
schillende voertuigen niet. De taxichauffeur krijgt in de ontwikkeling van kwaliteitsverbetering een steeds belangrijker rol.
De taxichauffeur onderhoudt als eerste en veelal als enige het contact met de passagier en vervult daarmee de rol van
vertegenwoordiger van het bedrijf.

TYPERENDE BEROEPSHOUDING
Taxichauffeur is in eerste instantie een dienstverlenend
beroep. U bent zich daar ook bewust van. Uw communi-
catieve en sociale vaardigheden staan op een hoog peil.
Uw Nederlandse taal is uitstekend en u spreekt goed
Engels en Duits, u bent tevens vakbekwaam, gemoti-
veerd en toont zich altijd representief op het werk.  De
taxichauffeur is voor passagiers het aanspreekpunt van
het taxibedrijf dat hij vertegenwoordigt. U bent de
schakel tussen sphinx taxi en passagier en u bent zich
daar ook bewust van.

BEANTWOORDT U AAN DIT PROFIEL?
Dan ontvangen wij graag uw sollicitatie met
uw uitgebreide CV!
U kunt uw sollicitatie mailen.
 

auto binnen